SÖZLEŞME

 1 – Sözleşmeye konu taşınmaz www.anamur.gen.tr/anamuremlak internet sayfasında yayınlanan veya yayınlanması istenen menkul veya gayrimenkuldür.

2- Yukarıda tanımlanmış bulunan menkul veya gayrimenkulün alışı / satışı / kiralanması hususunda www.anamur.gen.tr temsilcisini yetkili kılıyorum. www.anamur.gen.tr temsilcisinin aracı olduğu müşterilerle doğrudan temasa geçmeyeceğim ve vereceği hizmet karşılığında menkul veya gayrimenkul değeri üzerinden % 2 oranında tellaliye ücreti ödemeyi taahhüt ediyorum.

3- İş bu sözleşme başvuru veya yayınlama tarihinden itibaren 90 gün geçerlidir.

4- Borçlar yasası hükümlerine göre, yetki süresi içinde sözleşmeden tek taraflı caymam halinde alış/satış veya kiralama bedelinin  % 2 sini ödemeyi,

5- www.anamur.gen.tr temsilcisi tarafından gösterilen veya yayınlanan veya sözle tarif edilerek beyan edilen taşınmazların her hangi birini satın aldığım, sattığım veya kiraladığım takdirde menkul veya gayrimenkul değerinin % 2 ‘si oranında tellaliye ücretini ödeyeceğimi kabul ediyorum.

İş bu akit İ.İ.K. 68. Maddedeki belgelerden sayılıp, anlaşmanın bütün hükümleri tarafımdan kabul edilmiş olup, hükümlerin ihlalinde doğacak ihtilaflarda Anamur Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 Burada yazılı şartları kabul ediyorsanız iletişim kurmak için aşağıdaki okudum linkini tıklayınız.

 OKUDUM-Sözleşmeyi kabul ediyorum.